ภาษาอังกฤษกลับหลัง

Posted in easy English, Funny English on 22/12/2009 by Dr. Toy

ตอนเด็กๆ เคยท่อง ABC กันทุกคน และคุ้นเคยกับอักษรภาษาอังกฤษกันดี

วันนี้ลองมาท่องแบบกลับหลัง CBA กัน แข่งกันมั๊ยล่ะ

Advertisements

Rules for Word Stress in English

Posted in English Pronunciation, Pronunciation on 22/12/2009 by Dr. Toy

Rules of Word Stress in English

There are two very simple rules about word stress:

  1. One word has only one stress. (One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you hear two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a “secondary” stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main [primary] stress, and is only used in long words.)
  2. We can only stress vowels, not consonants.

Here are some more, rather complicated, rules that can help you understand where to put the stress. But do not rely on them too much, because there are many exceptions. It is better to try to “feel” the music of the language and to add the stress naturally.

1 Stress on first syllable

rule example
Most 2-syllable nouns PRESent, EXport, CHIna, TAble
Most 2-syllable adjectives PRESent, SLENder, CLEVer, HAPpy

2 Stress on last syllable

rule example
Most 2-syllable verbs to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

There are many two-syllable words in English whose meaning and class change with a change in stress. The word present, for example is a two-syllable word. If we stress the first syllable, it is a noun (gift) or an adjective (opposite of absent). But if we stress the second syllable, it becomes a verb (to offer). More examples: the words export, import, contract and object can all be nouns or verbs depending on whether the stress is on the first or second syllable.

3 Stress on penultimate syllable (penultimate = second from end)

rule example
Words ending in -ic GRAPHic, geoGRAPHic, geoLOGic
Words ending in -sion and -tion teleVIsion, reveLAtion

For a few words, native English speakers don’t always “agree” on where to put the stress. For example, some people say teleVIsion and others say TELevision. Another example is: CONtroversy and conTROversy.

4 Stress on ante-penultimate syllable (ante-penultimate = third from end)

rule example
Words ending in -cy, -ty, -phy and -gy deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy
Words ending in -al CRItical, geoLOGical

5 Compound words (words with two parts)

rule example
For compound nouns, the stress is on the first part BLACKbird, GREENhouse
For compound adjectives, the stress is on the second part bad-TEMpered, old-FASHioned
For compound verbs, the stress is on the second part to underSTAND, to overFLOW

ฝึกลิ้นให้คล่องแบบ Tongue Twisters

Posted in easy English, English Pronunciation on 21/11/2009 by Dr. Toy

การจะพูดภาษาอังกฤษได้ดี เราต้องฝึกลิ้นให้คล่องในการออกเสียงด้วย

ไม่งั้นลิ้นจะรัว พันกันไปหมด เวลาพูดจริงจะตะกุกตะกัก ไม่เป็นจังหวะ  

วันนี้นำบทฝึก มาให้ 4 บท เรียกว่า tongue twister ลองพูดตาม หนุกดีออก

ขำขัน French Learns how to Speak English

Posted in English Pronunciation, Funny English on 18/10/2009 by Dr. Toy

วันนี้คลายเครียด ฟังชาวฝรั่งเศส หัดพูดภาษาอังกฤษ
ดูกันแบบขำๆ ไม่รู้เขามองเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า
แล้วลองฝึกออกเสียง จาก clip อื่นๆได้เลยจ๊ะ

Intonation

Posted in English Pronunciation on 01/10/2009 by Dr. Toy

 เวลาพูดภาษาอังกฤษ เรามักจะได้ยินเสียงขึ้นๆลงๆ

ไม่ราบเรียบแบบภาษาไทย ฟังแล้วก็เพราะดี เหมือนเสียงดนตรี

แต่ถ้าขึ้นลงไม่ถูกที่ และจังหวะ ฟังแล้วก็จะเหน่อๆ ลองศึกษา

จาก clip นี้ดูให้แนวทางที่ดี ลืมบอกว่า เขาเรียกเสียงขึ้นลง

แบบเสียงดนตรีนี้ว่า intonation

การใช้ “whether”or not

Posted in easy English, Uncategorized, What is Grammar? on 14/09/2009 by Dr. Toy

บางที่เราก็อยาก ใช้คำเด็ดๆแทนการใช้เพียงคำถามธรรมดา เห็นว่า

การใช้ whether or not น่าจะทำให้เก๋ขึ้นได้ ลองดูและลองใช้ดูนะจ๊ะ

Simple Past Tense

Posted in easy English, What is Grammar? on 09/09/2009 by Dr. Toy

Clip นี้ต่อเนื่องเรื่อง Simple Past Tense อธิบายละเอียดพร้อมตัวอย่างด้วย

เข้ามาดูซ้ำๆเก่งแน่

%d bloggers like this: